ESET SERVICES

Internetové nástroje - TRACE

Služba Trace nebo také TraceRoute sleduje cestu datagramů od portálu k zadanému cíli a zaznamenává dobu odezvy na jednotlivých zařízeních. Pro funkčnost testu je nutné povolit ICMP protokol tak, aby byl dostupný ze zdrojů tohoto portálu.

Trace

Výstup příkazu TRACE loader